DELA

Hovrätt stoppade tvist i fiskelag

En långt utdragen tvist mellan en privatperson och ett fiskelag har fått sitt slut i Åbo hovrätt. Hovrätten sa nej till fortsatt handläggning.

Ärendet gäller anklagelser mot fiskelagets styrelse om förskingring och privatpersonen, som är medlem i fiskelaget, har också yrkat på att varje årsmötesprotokoll ska vara exakt och samstämmigt med mötesförhandlingarna, med mera.

Tingsrätten har gett medlemmen rätt i ett fall, det rörde verksamhetsplanen, alla andra yrkanden har tingsrätten förkastat. Medlemmen har dömts till att betala fiskelagets rättegångskostnader på 3 300 euro plus ränta. Det beslutet har alltså hovrätten nu slagit fast. (ka-f)