DELA
Foto: Dan Helenius

Hovrätt förkastar misshandelsbesvär

Ålands tingsrätt dömde den unge mannen till 25 dagsböter på totalt 150 euro för misshandel som ung förbrytare. Han skulle också ersätta två brottsoffer med totalt 1 800 euro för sveda och värk, plus sjukvårdskostnader. Mannen överklagade till hovrätten.