DELA

Hovrätt fastställde dom om besöksförbud

Åbo hovrätt ändrar inte en dom i Ålands tingsrätt om besöksförbud.
Tingsrätten dömde i fjol en kvinna till ett års besöksförbud efter att hon sänt ett stort antal mess till sin ex-make. Rätten jämställde ”osakliga sms-meddelanden” som sänts nattetid med hemfridsbrott.
Besöksförbudet innebär att den som dömts inte får träffa eller kontakta den person som förbudet ska skydda. Det är också förbjudet att följa efter eller iaktta den personen. Kvinnans eget yrkande på besöksförbud förkastades.
Hon överklagade tingsrättens dom i Åbo hovrätt som inte hittar någon anledning att ändra tingsrättens beslut. (pd)