DELA

Hotellgästerna ökade i september

Totala antalet övernattningar på hotellen var i september 16.913, vilket innebär en ökning om närmare åtta procent jämfört med september 2010, detta framgår av den senaste statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Övernattningarna minskade från Finland medan de ökade från Sverige och övriga länder.
Beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 41 procent. I augusti motsvarande siffra 63 procent. Av övernattningarna skedde närmare 81 procent på grund av fritid och drygt 19 procent på grund av yrke. (ab)