DELA

Hotellen gjorde en bra november

Antalet övernattningar på hotellen ökade i november med drygt 12 procent jämfört med i fjol. Totalt bodde 6.175 personer på 17 hotell.
Ur Åsubs hotellstatistik framgår att det är svenskarna som står bakom ökningen och till en viss mån också gäster från andra länder. De finländska övernattningarna minskade däremot med över 21 procent.
– Av de övernattande var knappt 40 procent från Finland och 54 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,5 nätter och de svenska 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2 nätter, skriver Åsub.
Nästan 43 procent av gästerna kom hit på grund av arbetsärenden medan över 57 procent kom hit på sin fritid.
Trots att övernattningarna ökade i november blir det här årets totala resultat sämre än det i fjol.
– Under årets elva månader har hotellen haft nästan 166.500 övernattningar. Jämfört med samma period 2009 innebär det en minskning med drygt 9.000 övernattningar eller knappt sex procent, skriver åsub. (tt-s)