DELA

Hotell Cikada får bygga ut

Stadsstyrelsen har sagt ja till hotell Cikadas begäran om utbyggnad.
Ägaren Runa Linde har ansökt om att få bygga till hotellets södra del med en vindsvåning som ger sex till åtta nya rum.
Stadsstyrelsen har gett sitt medgivande.
– Det är positivt att staden får fler hotellrum och det nya taket passar bättre in i miljön, vilket också stadsarkitekt Sirkka Wegelius konstaterat, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson.
En granne har haft åsikter om loftgångarna och föreslagit att de skulle glasas in för att minska på ljudet som ibland hörs från hotellgäster där.
– Men det är en fråga som inte hör till det här ärendet om utbyggnad, konstaterar Carlsson. (ka-f)