DELA

Hotar med att strypa kranen

Ett företag i Jomala betalar inte sina vatten- och avloppsavgifter på totalt 5 300 euro. Kommunen har skickat brev, påminnelser och till och med besökt företaget. Nu har kommunstyrelsen tröttnat: Fakturan ska betalas senast den 16 april annars stängs vattnet av.

– Både vatten- och avloppsavgifterna har skickats för indrivning till landskapsfogdeämbetet respektive Ålands tingsrätt. Med anledning av att företaget och företagets representant inte kvitterat ut rekommenderade brev har även en stämningsman anlitats som nu delgett brevet till behörig representant för företaget, konstaterar Jomala i beredningen av ärendet. (tt-s).