DELA

Hot om vite för privat hälsobolag

Bolaget Neurolize Sports Academy Ab måste senast den 15 december lämna in ansökan om verksamhetstillstånd hos landskapsregeringen – annars åläggs bolaget ett vite på 1 000 euro för olovligt utövande av tillståndspliktiga hälso- och sjukvårdstjänster enligt lagen om privat hälso- och sjukvård.

Byråchef Bengt Michelsson konstaterar att vitesbeslutet är mycket ovanligt och att det har kommit till som en följd av att verksamhetsinnehavaren inte har lämnat in ansökan trots att hen har fått uppmaning att göra det.

– Verksamhetsinnehavaren har tidigare haft tillstånd men då i en annan bolagsform. Det handlar inte om någon komplicerad ansökan, säger han. (ao)