DELA

Hot om vite efter försenat direktiv

EU-kommission drar Finland, Bulgarien och Grekland inför EU-domstolen. Orsaken är att länderna inte införlivat direktivet om planering i kust- och havsområden i sina nationella lagstiftningar.

Finland har enligt kommissionen informerat kommissionen om åtgärder i det finska fastlandet men inte på Åland, som också omfattas av direktivet.

Kansliminister Nina Fellman säger att det inte är så dramatiskt som det låter.

– Implementeringen blev försenad på Åland därför att man i Finland var försenad. Lagen är antagen och igår eller i förrgår godkändes den nya lagen av presidenten. Ärendet kommer förmodligen att läggas ned, säger hon.

Kommissionen yrkar på ett vitesbelopp på nästan 8 000 euro om dagen för Finland tills direktivet trätt i kraft i hela landet. (FNB, ikj)