DELA

Hörselforskare föreläser om demens

Tisdagen den 14 april klockan 18.00 föreläser Jerker Rönnberg på Sjöfartsmuseet om sambandet mellan hörselnedsättningar och demens.

Rönnberg är professor i psykologi vid Linköpings universitet och världsledande forskare i hörsel. Han har startat Linnécentrum HEAD vid Linköpings universitet. Det är forskarteam där som funnit att människor med nedsatt hörsel också riskerar att få försämrat långtidsminne.

När man inte kan höra ordentligt lagrar man inte information i långtidsminnet. Internationell forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan försämrat långtidsminne, demens och Alzheimers sjukdom.

Arrangör är Ålands hörselförening. (ka-f)