DELA

Horellitomt säljs efter planändring

Infrastrukturnämnden har godkänt en försäljning av en flerbostadstomt på Ekstocksvägen i Horelliområdet i Västra Ytternäs i södra Mariehamn. Tomten har tidigare varit planerad som affärstomt.

Nuvarande arrenderare har genomfört en detaljplaneändring och i dag har tomten en beteckning som flerbostadstomt. Som bäst byggs ett flerbostadshus på tomten.

Nämnden har godkänt att tomten säljs för 93 367 euro, förutsatt att köpebrevet skrivs inom tre månader efter att beslutet vunnit laga kraft. (eh)