DELA

Horelliförslag blev godkänt

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen godkänner förslaget till stadsplaneändring för Horelliområdet i Ytternäs.
– Det ger oss möjligheten att komma igång med byggandet, säger stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn (FS).
– Tidtabellen ser vi närmare på när vi kommer till budgetprocessen för 2011. Då skall det finnas en tidsplan för utbyggnaden av kommunalteknik.
Vid stadsstyrelsens senaste möte presenterade stadsarkitekten Sirkka Wegelius byggplanerna för Algots varv. Styrelsen vill titta närmare på förslaget och bordlade beslutet om stadsplaneändring. (pd)