DELA

Hör hörselskadat på hörselns dag

Hörselns dag arrangeras på lördag och då får man chansen att testa på hur en hörselskadad person uppfattar ljud.
– Då finns hörselpedagog Eivor Larpes från Speres, Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum, på plats med ett program som visar hur det hörs för en person med hörselnedsättning, rapporterar Charlotte Mäkelä vid arrangerande Ålands hörselförening.
Genom den möjligheten får anhöriga, vänner och andra nyfikna en bättre uppfattning om hur vardagen kan te sig för en hörselskadad.
Under dagen gästar också Marianne Rogell Eklund från Hörselskadades riksförbund i Sverige. Hon föreläser om Kakofonien, en rapport om störande ljud.
– Rapporten visar bland annat att dålig ljudmiljö är ett växande problem inom skola och övrigt arbetsliv, säger Mäkelä.
Hörselns dag arrangeras klockan 12.00-15.00 på hotell- och restaurangskolan. (mt)