DELA

Hör av dig om du ser en manet

Ser du en manet i åländska vatten, ta kontakt med Finlands miljöcentral. Miljöcentralen samlar in manetobservationer för tredje året i rad, för att på så vis kunna ta reda på varför de finns i stora antal på vissa platser, rapporterar Yles nätupplaga. Förra året fanns det rikligt med manet i Östersjön, varav de flesta observationerna gjorts i Skärgårdshavet och Finska viken. Men också Bottenhavet och Ålands hav var drabbade. Det är förmodligen den långsamt ökande temperaturen i världshaven samt övergödningen som gör att maneterna ökar i antal.(ma)