DELA

Hopp om läkare också framöver

Förhandlingar pågår på ministernivå med Sverige om hur läkarsituationen på ÅHS ska ordnas när systemet med AT-läkare fasas ut och ersätts med bastjänstgöring.

– Vi har en lösningsorienterad diskussion, det finns en vilja att hitta en lösning som fortsättningsvis tryggar vårt behov av läkare, säger ansvariga ministern Wille Valve.

Mardrömmen för Åland är, säger han, att beslutet blir att läkarna måste göra sin bastjänstgöring i Sverige. (ao)