DELA

Holmberg frågar om skattegränsen

Hur ser landskapsregeringens tidsplan, målbild och innehåll ut i arbetet med skattegränsproblematiken och som nu ställer höga krav på politisk handlingskraft?