DELA

Holländer skall höras

Landskapets arbetarskyddskommission skall så snart som möjligt ta upp fallet Leif Holländer, säger arbetarskyddsfullmäktige Carl-Johan Wikström.
– Vi skall ha möte inom några veckor, så fort vi är beslutsföra. Jag har nyss diskuterat det här med personalsekreteraren, säger han. Något datum för mötet finns inte ännu.
I första hand skall man höra Holländer och efter det också sakkunniga. Wikström säger att det psykiska arbetarskyddet är både svårt och viktigt.
– Och det blir mer av den här sorten, där ord står mot ord.
Interna revisorn Holländer har hamnat på kollisionskurs med sin närmaste chef, ledande revisorn Agneta Mannberg-Jansson, vilket ledde till att landskapsregeringen nyligen stängde av honom på en månad.
Före det har Holländer skrivit till arbetarskyddskommissionen och bett den avsluta det disciplinära förfarandet mot honom i landskapets tjänstedelegation (det som ledde till avstängningen). Holländer ville också att komissionen tar ställning till om han är utsatt för trakasserier av sin chef. (ht)