DELA

Höjda löner för cheferna

JOMALA. De högsta cheferna i kommunen har beviljats löneförhöjning från och med den 1 oktober av kommunstyrelsen. Som utgångspunkt vid de förhandlingar som hållits har man bland annat haft de allmänna kommunala löneförhöjningarna på 1,25 procent från maj och de kommande höjningarna från i januari 2019.

Socialchefens lön höjs från 4 850 till 4 959 euro, ekonomichefens lön höjs från 4 425 till 4 550 euro, personalchefens lön höjs från 4 400 till 4 550 euro, miljö- och byggnadsinspektörens lön höjs från 4 725 till 4 825 euro, rektorns lön höjs från 5 100 till 5 200 euro och tekniska chefen får 5 100 euro i månadslön i stället för 5 000 euro.

Också kommundirektören får efter förhandlingar höjd lön från 7 005 till 7 300 euro från och med oktober. (ao)