DELA

Höjd plogningsavgift i Saltviks kommun

SALTVIK. Tekniska nämnden i Saltvik föreslår en höjning av snöplogningsavgiften för vintern 2010-2011 till 121,95 euro från nuvarande 100 euro. Med moms landar avgiften på 150 euro. Antalet plogade vägar i Saltvik har de senaste åren hållit sig kring 160 stycken.
– Den senaste vintern gav verksamheten ett kraftigt underskott eftersom senaste vinter var ovanligt snörik i motsats till många föregående vintrar som varit snöfattiga, skriver tekniska nämnden.
Avgiften ska vara betald senast 30 november, annars blir summan, med moms, 200 euro enligt nämndens förslag som nu ska behandlas av kommunfullmäktige. (mt)