DELA

Höjd kyrkskatt i Mariehamn?

Kyrkorådet i Mariehamns församling föreslår en höjning av kyrkoskatten till nästa år. På tisdag tar kyrkofullmäktige ställning till förslaget som innebär en skatteprocent på 1,35.
Nuvarande skattesats är 1,25 procent och enligt verksamhets- och ekonomiplanen för nästa år skulle procenten förbli oförändrad. Men eftersom underskottet väntas bli större än i den budgeterade resultaträkningen för 2007 anser kyrkorådets ekonomisektion att en höjning behövs.
Kyrkofullmäktige ska också ta upp ekonomichefens diskussionsförslag till VEP för åren 2009-2010. Budgetförslaget i planen bygger på den höjda skatteprocenten.
Ledamoten Martin Nilsson har begärt befrielse från uppdraget i kyrkofullmäktige eftersom han flyttat från Mariehamn till Sund. I hans ställe utser fullmäktige suppleanten Anne-Helena Sjöblom till ordinarie ledamot.
Martin Nilsson har också tillhört direktionen för barnverksamheten i församlingen. Där ska han ersättas av en ny ledamot.
Kurt Eriksson som för närvarande är tillförordnad B-kantor i Mariehamns församling är enda sökande till A-kantorstjänsten, en tjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen.
Han uppfyller kraven, men enligt kyrkoordningen bör tjänsten lediganslås på nytt om den söks av endast en person. Därför föreslår kyrkorådet att kyrkofullmäktige beslutar be domkapitlet att lediganslå tjänsten igen.
Kyrkligt förtroendevalda i Uleåborg har utmanat andra församlingars förtroendevalda att avstå ett mötesarvode till förmån för Kyrkans utlandshjälps projekt att starta byakommittéer. Det har kyrkorådet i Mariehamn nappat på och föreslår att de förtroendevalda här gör likadant. (m-ll)