DELA

Höjd budget för Strandnäs bibliotek

Stadsstyrelsen omdisponerar drygt 300 000 euro för biblioteksbygget vid Strandnäs skola. Pengarna tas från anslaget för reinvesteringar. Totalbudgeten blir 825 000 euro.

Biblioteksbygget har svällt i omfattning, mycket på grund av önskemål om inredning, flexibilitet och tekniska installationer. En korridor som inte tidigare var tänkt att bli biblioteksyta har införlivats i projektet.

Entreprenadanbuden som kommit in överskrider väsentligt nivån som staden räknat med och budgetmedlen. Därför har upphandlingen avbrutits. (pd)