DELA

Höjd åldersgräns kan slå mot jakten

Att höja åldersgränsen för rätten att inneha skjutvapen till 18 år skulle slå hårt mot jaktintresserade ungdomar. Men diskussionerna i EU-parlamentet oroar ännu inte jaktförvaltare Marcus Nordberg vid landskapsregeringen
– Jag har förstått att det inte ser så hotfullt ut när jag talat med personer som varit i kontakt med Face, lobbyorganisationen för de europeiska jägarna.
Enligt Marcus Nordberg är frågan ännu på diskussionsstadiet inom EU.
– Nu får man jaga ensam från 15 års ålder med skjutvapen. Före det får man jaga tillsammans med en övervakare. Det här har fungerat mycket bra här, säger Marcus Nordberg.
Syftet med att sänka gränsen är i första hand att komma åt våldsbrottslighet bland ungdomar, tror han.
– Man har nog inte tänkt så mycket på jakten. Att sänka gränsen skulle vara väldigt inskränkande för ungdomar som är jaktintresserade.
Men än så länge är inget beslut är fattat. (uw)