DELA

Högskolan skriver rapport om Amorella

Viking Line har gett Högskolan på Åland i uppdrag att göra en oberoende rapport om den bottenkänning som drabbade rederiet i lördags. Det berättas i ett pressmeddelande. Rapporten skrivs av lektor i elektroteknik Key Ginman, lektor i maskinteknik Kenneth Andersson samt överlärare i nautiska ämnen Bengt Malmberg, tre personer med lång erfarenhet av och kunnande om sjöfart och sjöfartsutbildning.
– Det är glädjande att Viking Line ger oss uppdraget att utreda bottenkänningen senaste helg. Detta innebär att den expertis vi har kommer sjöfartsnäringen till godo. Detta understryker också betydelsen av vår roll som sakkunnig instans i det åländska samhället, säger Ronny Eriksson, vicerektor för sjöfartsutbildningarna. (ml)