DELA

Högre taxor för vatten och avlopp i Lumparland

Lumparlands styrelse föreslår inför fullmäktige att man nästa år höjer taxorna för vatten och avlopp i kommunen. I dag är vattenavgiften 1,15 euro per kubikmeter och förslaget är att höja taxan till 1,20 euro per kubikmeter.
– Detta för att få en bättre kostnadstäckning, säger kommundirektör Tomas Urvas.
Avloppstaxan är i dag 2,32 euro per kubikmeter och föreslås höjas till 2,40. För slutna system är taxan 24,20 euro per kubikmeter och den föreslås höjas med en euro till 25,20 euro. (mt)