DELA

Högre moms och nya skatter

Momsen, det vill säga mervärdesskatten, höjs nästa år med en procentenhet och det kommer konsumenterna att känna av i sin plånbok. Momshöjningen offentliggjordes i går då Finlands regering presenterade sitt förslag till budget för 2013.
Budgeten innehåller också andra skattehöjningar.
– Tyvärr, sade statsminister Jyrki Katainen (Saml) på regeringens presskonferens.
Finansminister Jutta Urpilainen sade att budgetförslaget ökar rättvisan eftersom en ny solidaritetsskatt införs och låginkomsttagarnas inkomstbeskattning lindras. Med solidaritetsskatten avsåg hon den nya inkomstskatteklassen som införs för dem med de högsta förvärvsinkomsterna.
Arbetsinkomstavdraget och grundavdraget i kommunalbeskattningen höjs, vilket enligt regeringen ska lindra låginkomsttagarnas beskattning. Alla förvärvsinkomsttagare berörs också av att inflations- och inkomstnivåjusteringarna ställs in nästa år vilket skärper inkomstbeskattningen.
Regeringen inför dessutom en bankskatt nästa år. Genom bankskatten beräknar Finansministeriet att staten kan håva in 170 miljoner euro. (tt-s/FNB)