DELA

Högre Leaderstöd föreslås nu

Landskapsregeringen har nu beslutat att ge ett förslag till ändring av stödprocenten för Leaderprogrammet. Som Nya Åland skrivit tidigare vill Leader Åland rf höja stödprocenten för nyinvesteringar i allmännyttiga investeringsprojekt som förverkligas med Leader-metoden.
Justeringen av stödprocenten innebär en ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammet.
Landskapsregeringen ska bereda ett förslag som kan presenteras på övervakningskommitténs möte i slutet av maj och efter det kan man fatta ett slutligt beslut i ärendet. (ns)