DELA

Högre kvalitet i lagstiftningen

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ”i skyndsam ordning” ska föreslå åtgärder för att höja kvaliteten i lagstiftningsarbetet.
Förvaltningschef Arne Selander är sammankallande, lagtingsdirektör Susanne Eriksson och lagberedningschef Lars Karlsson medlemmar. Som extern expert anlitas tidigare lagtingsdirektören, pol mag Lars Ingmar Johansson.
Senast den 15 december ska arbetet vara klart, den 9 oktober ges en mellanrapport. Förslagen ska innehålla en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna, sägs det i beslutet.