DELA

Högre fart i hamnen

Stadsstyrelsen kan tänka sig att höja fartgränsen för fartygen i Västerhamn från 12 till 17 km i timmen.
Viking Line och Tallink har anhållit om högre hastighet eftersom farten i dag är för låg för att man skall kunna manövrera fartygen på ett säkert sätt.
Den högre hastigheten skall kombineras med skyltar om svallförbud.
Det slutliga beslutet tas av Sjöfartsverket, som hör staden i frågan. (ht)