DELA

Högre ersättning för vrakfyndet

Den personal från museibyrån som kallades in under augusti och september förra året när fyndet av den så kallade champagnegaleasen gjordes ska få extra ersättning. Landskapsregeringen har beslutat att beredskapsersättning ska utgå med 20 procent av den enkla timlönen.
Likadan ersättning ges för den beredskap som drivs av ledande tjänstemän vid Ålands polismyndighet samt chaufförer, gårdskarlar, driftstekniker och timmermän inom landskapsregeringens allmänna förvaltning. (mt)