DELA

Hissa flaggan för EU!

EU-dagen firas i dag för 22a gången. Det här sker bland annat med rekommenderad allmän flaggning samt information om EU.
Myndigheter och institutioner, som har två eller flera flaggstänger, hissar såväl Ålands som EUs flagga. Andra håller sig till Ålands flagga.
Det här är åttonde gången som EU-dagen firas med allmän flaggning, men EU-dagen har firats sedan 1986.
Ett tema för årets EU-dag är arbete i Europa. EU-informationen håller tillsammans med arbetskraftsbyrån ett informationsbord på stadsbiblioteket, där man bland annat får information om möjligheterna att söka arbete i Europa.
EU-informatören Kari Ruokola berättar att det också hålls fyra halvtimmes föreläsningar under dagens lopp om EU, om Eures, alltså arbetsmöjligheterna, om EUs första 50 år och om vad EUs kulturprogram kan erbjuda Åland. Se mera i Obs det händer!
Ruokola passar på att samtidigt puffa för ett EU-seminarium i morgon, som handlar om Leader-programmet. Det ordnas i samarbete med Ålands bildningsförbund.
När Åland gick med i EU 1995 ansågs det att endast myndigheter och institutioner skulle få använda EU-flaggan, medan privatpersoner skulle hissa den åländska/nationella.
Mot detta protesterade framlidne Waldemar Öhman i Kalmarnäs, vilket Nya Åland kunde berätta om den 2 januari 1995. Öhman ansåg att han som privatperson inte kunde hindras att hissa EU-flaggan två gånger per år, på nyårsdagen och EU-dagen. Och han fick som han ville. Finskhetsförbundet, som ställer upp regler för flaggning i Finland, gav honom rätt.
Förbundet gick med på att privatpersoner kan hissa EU-flaggan på EU-dagen och på nyårsdagen. Men i övrigt skall man hålla sig till den nationella flaggan. (ht)