DELA

Hink med öl till bastun inte tillåtet

En hotellverksamhet i Mariehamn har marknadsfört bastuhinkar med öl för förtäring i hotellets bastuavdelning. Det här uppdagades under en rutininspektion av serveringsställen på hotellet av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Hinkarna salufördes med en skylt i bastuavdelningen.

Eftersom bastuavdelningen inte är en del av hotellets serveringsområde ingår inte det i hotellets serveringstillstånd.

Enligt hotellet har inga hinkar med alkoholdrycker sålts till bastuavdelningen. ÅMHM avslutar därför ärendet utan vidare åtgärder, men uppmanar tillståndshavaren att informera sin personal om villkoren i serveringstillståndet. (eh)