DELA

Hfd förkastar jordförvärsvbesvär

För två år sedan fick den svenska medborgaren Maud Johansson Gladh avslag på sin ansökan om att med legorätt besitta ett 2.000 kvadratmeter stort område i Eckerö Kyrkoby. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen gått på landskapsregeringens linje och förkastar Johansson Gladhs besvär.
År 1965 arrenderade Maud Johansson Gladhs före detta make området för en period om 50 år. Avsikten var att området skulle användas gemensamt av makarna, men avtalet gjordes endast i makens namn. Paret byggde en stuga på platsen, vilket de hade rätt att göra. När de skilde sig i början av 1990-talet tilldelades Maud Johansson Gladh legorätten samt byggnaderna.
Men eftersom hon fick besittningsrätt först genom avvittringen 1991 är det jordförvärvslagen som gäller. Och enligt den kan arrendeavtal vid skilsmässa bara skrivas över för fast boende, inte för fritidsboende.
Arrendet löper ut 2015. (ak)