DELA

Het fråga i ÅHS sköts upp igen

Den omtvistade frågan om vilka kvinnor som ska beviljas gratis insemination bordlades återigen vid ÅHS:s styrelsemöte i fredags.
– Frågan är komplicerad, säger ordförande Mia Hanström.
– Eftersom en lesbisk kvinna inte har fysiska hinder för att bli med barn vill vi dela upp frågan i två delar; en juridisk/medicinsk del och en politisk del där man tar ställning till vilka som ska få behandling på samhällets bekostnad.
Mia Hanström ser inte Cita Nylunds (Ob) vara eller inte vara i styrelsen som en orsak till bordläggningen.
Både hon och Cita Nylund tyckte debatten i fredags var bra.
– Det var en intressant diskussion, säger Cita Nylund, men det finns en del begreppsförvirring. Det troliga är nu att jag inte kommer att vara med vid nästa möte den 16 maj.
Hon byts ut på grund av ändrad politisk majoritet i styrelsen. (ka-f)