DELA

Henrik Häggblom blir ny sekreterare

JOMALA. Fullmäktige har gått emot styrelsen och utsett Henrik Häggblom till ny kommunsekreterare i Jomala.
Kommunstyrelsen föreslog efter en jämn omröstning att Runa Eriksson blir ny kommunsekreterare. Men ett enigt fullmäktige gick i går på styrelsens minoritets linje och valde enhälligt Henrik Häggblom till ny sekreterare. Om fullmäktige hade utsett Runa Eriksson hade kommunen omedelbart behövt hitta en vikarie eftersom Eriksson nyligen fött barn.
Henrik Häggblom, som för närvarande arbetar som registerföreståndare vid motorfordonsbyrån, efterträder Daniel Dahlén som blir vd för Ålands handelskammare. (as)