DELA

Hemvårdsmaterial med självrisk

En läsare som beställt och blivit fakturerad för ett antal engångsartiklar genom ÅHS kontaktade Nya Åland efter att ha fått ytterligare en faktura, på 50 euro.

– Jag hade ju redan betalat för engångsartiklarna, och så kom det en faktura till, på mer pengar än vad beställningen kostade från början, säger läsaren.

Men den andra fakturan har med den första beställningen att göra. Fakturan på 50 euro är för årssjälvrisken på hemvårdsmaterial (diabetesstickor, blöjor, med mera). Joakim Eriksson, ekonomichef på ÅHS, förklarar:

– ÅHS har en självrisk på 50 euro på material. Den ingår i högkostnadsskyddet, och ska täcka det material man behöver utifrån en medicinsk bedömning. Tanken är alltså att man inte ska behöva betala mer än det. Men man vill ha grejer som är utanför riktlinjerna kan man hamna på en extra kostnad. (ss)