DELA

Hemsida stärker krisberedskapen

Landskapsregeringen i samarbete med Statens ämbetsverk på Åland upprättar nu webbsidan kris.ax. Tanken med hemsidan är att det ska gå att samla all aktuell information vid en krissituation på ett ställe så att den ska vara lätt att hitta.

På hemsidan ska man också kunna hitta information om hur man förbereder sig inför en kris. På så sätt ska kris.ax stärka krisberedskapen hos allmänheten på Åland. (ff)