DELA

Hemlösa får stöd men inte bostad

– Enligt socialvårdslagen skall kommunen ombesörja anordnandet av social service. Vidare finns stadganden i lagen om utkomststöd med flera andra lagar om individens skyldighet att i första hand försörja och ta hand om sig själva, sina barn och makar. Någon allmän skyldighet för kommunen att tilldela bostäder finns däremot inte. Frågan är således komplex.
Det skriver stadens socialchef Susanne Lehtinen i svaret på två motioner från stadsfullmäktige med Ulla Andersson (S) och Igge Holmberg (S) som första undertecknare. Motionärerna har reagerat mot att det i dag finns hemlösa i Mariehamn och efterlyser åtgärder.
Lehtinen konstaterar att staden hjälper med bland annat rådgivning, bostadsförmedling, förebyggande hemhjälp och utkomststöd men att man inte kan tvinga någon att ta emot det som erbjuds. Alla vill inte heller följa de allmänna regler som fastighetsägare har i sina hyreshus. (tt-s)