DELA

Helt rätt att ta datorer i beslag

De konsulter som polisen anlitar i datasammanhang får ta datorer i beslag även om de saknar polisbehörighet. Det har landskapsregeringen kommit fram till och förkastar därför ett klagomål mot den åländska polismyndigheten.
Klagomålet kommer från den 75-årige man som i februari dömdes till böter för ärekränkning då han skickat ett e-postmeddelande till över 50 mottagare om att en näringsidkare med utomeuropeiskt ursprung hade tagit sin dotter till sitt hemland för att könsstympas.
I klagomålet hävdas också att ärekränkningsbrott skulle vara avkriminaliserade i Finland. Det är de inte, konstaterar landskapsregeringen och hänvisar till 9 och 10 paragrafen i strafflagens 24 kapitel. (tt-s)