DELA

Helnyktert i trafiken

Under tisdagen genomförde polisen en effektiverad övervakning av trafiken.
I Lemland Söderby och längs Hammarlandsvägen kontrollerades totalt 393 förares nykterhet. Samtliga förare var nyktra.
I Mariehamn på Neptunigatan och Östernäsvägen hade polisen en noggrannare kontroll av handlingar som bör medhavas i bilen under färden och fordonens skick. Flera förare fick böter för bland annat fordonsskatteförseelse, framförande av obesiktigat fordon, äventyrande av trafiksäkerheten pga osurrad last på flak och för underlåtande att använda säkerhetsbälte.