DELA

Helikoptermotion lämnas utan åtgärder

Under stadsstyrelsens möte på torsdagen beslöts att motionen om omprövning av beviljat tillstånd för helikopterflygningar i Mariehamn lämnas utan åtgärder. Motionen lämnades in av Barbro Sundback (S) och där ingick även en uppmaning om att se över förvaltningsförfarandet vid delegering av beslutanderätt så att beslut blir transparenta och överklagningsbara. I stadsstyrelsen konstaterade man att infrastrukturnämnden redan tagit ställning i saken och därför lämnas motionen utan åtgärder. Helikopterbolaget har tidigare meddelat att man inte tänker komma till Åland den här sommaren.

Ärendet om Doktorsvillans framtid bordlades. På nästa möte hörs ordförande och vice ordförande för kommitén för Doktorsvillans framtida användning och underhåll.

Under mötet valdes Ulf-Peter Westmark (Lib), med Ulla Andersson (S) som ersättare, till medlem i uppbådsnämnden vid värnpliktsuppbådet 2020.