DELA

Helgbelysning i Jomala förlängs

Boende och fastighetsägare på Solberget har i en skrivelse till Jomala kommunstyrelse begärt att gatubelysningen ska förlängas, från klockan 00.00 till klockan 01.00 måndagar till torsdagar och från klockan 00.00 till klockan 03.00 på fredagar och lördagar.

Kommunens princip för väg- och gatubelysning är lika för alla veckans dagar – från klockan 06.00 till gryning och från skymning till klockan 00.00. En eventuell ändring av tiden för belysning ska ske överallt i kommunen vilket, om man skulle gå enligt förslaget från Solberget, skulle innebära en ökning om 500 timmar på årsbasis och kosta cirka 14 000 euro årligen.

”Ur säkerhetsperspektiv är det en väldigt liten del av invånarna som rör sig ute under vardagsnätter utan egen belysning. Däremot finns det en liten skara människor som förflyttar sig ut från staden till landsbygden vid midnatt och det kan därför anses motiverat att förlänga belysningen under fredag och lördag till kl. 01.00. Kostnadsökningen uppskattas till cirka 2 500 euro per år”, står att läsa i kommunstyrelsens protokoll.

Kommunstyrelsen beslöt således att förlänga belysningen i hela kommunen till klockan 01.00 på fredagar och lördagar. (fb)