DELA

Helena Blomqvist blir tf socialchef

Landskapsregeringen har utsett miljöjuristen Helena Blomqvist till tillförordnad avdelningschef vid social- och miljöavdelningen från och med årsskiftet då nuvarande socialchef Arne Selander blir förvaltningschef på heltid.
Den fasta tjänsten som chef vid social- och miljöavdelningen är utannonserad. Helena Blomqvist är tillförordnad till dess att tjänsten tillsätts om cirka tre månader. (as)