DELA

Heldag ordnas om ofrivillig barnlöshet

Folkhälsan håller ett heldagsseminarium om ofrivillig barnlöshet i morgon torsdag i Ålands hälso- och sjukvårds konferenscenter.
Seminariet öppnas kl 8.15 av socialminister Carina Aaltonen. Den svenska psykoterapeuten Ingegerd Wirtberg berättar om kvinnors och mäns upplevelser om ofrivillig barnlöshet och barnlöshetsläkare Viveka Söderström-Anttila berättar om behandling med donerade äggceller och om effektiv förvaring av äggceller.
Även den åländska stödgruppen för ofrivilligt barnlösa på Åland berättar om hur det är att bli förälder genom embryo- och äggdonation. Seminariet avslutas med diskussion. (ns)