DELA

HD-dom slår fast fornminnesbrott

Högsta domstolen, HD, upphäver inte Ålands tingsrätts dom mot den man som 2001 tog sand från en forminnesplats i Långbergsöda. Stenåldersboplatsen fredades på 70-talet då man gjorde utgrävningar på platsen. Bland annat hittades keramikskärvor som kan vara 4.000 år gamla.
När mannen tog stora mängder sand från en gammal täkt intill boplatsen polisanmäldes saken och tingsrätten dömde honom för brott mot fornminneslagen. HD går nu alltså på tingsrättens linje och låter domen stå fast. (as)