DELA

HD: Åland överskrider sin behörighet

Högsta domstolen (HD) anser att Åland har överskridit sin behörighet i en lag som lagtinget antog i våras. I ändringen till landskapslagen om tillämpning av riksförfattningar om produktsäkerhet skriver lagtinget att landskapsregeringen kan ”besluta om genomförandet i landskapet av Europeiska unionens direktiv rörande angelägenheter som anses i denna lag”.
Det innebär att landskapsregeringen har rätt att ge förordningar i frågan. HD skriver dock att i de fall EU-direktiven antas genom lagstiftning i riket måste man även på Åland göra ändringen på lagnivå.
HD beslutar att lagen får träda i kraft bara man tar bort meningen.
Landskapslagar går till HD för utlåtande i de fall Ålandsdelegationen har hittat något att anmärka i lagen. (aks)