DELA

Havsvidden fick bygglov

Bostads ab Havsvidden 8 har beviljats bygglov för ett fritidsbostadshus på 203 kvadratmeter. Fritidsbostaden ska uppföras i ett plan med en relativt liten källare som rymmer bland annat ett garage.
Finströms byggnadsnämnd tog ställning till bygglovsansökan på sitt senaste möte. (ml)