DELA

Havsvidden får nu kommunalt vatten

Havsvidden i Geta och de närliggande fastigheterna har nu kopplats till den kommunala vattenledningen. Tidigare har Havsvidden tagit eget vatten från en närliggande sjö. När ledningarna skulle kopplas tog det längre än planerat.

– Det blev ett förlängt avbrott eftersom det var luft i ledningarna, säger Sara Olsson på Havsvidden.

Efter några timmar var allting fixat. De nya ledningarna grävdes eftersom Havsvidden och de andra fastighetsägarna i området har önskat att ansluta sig till de kommunala vattenledningarna.