DELA

Havsöring planterad i Västra hamnen

På landskapets fiskeribyrås uppdrag planterades det i går ut tvåårig havsöring i Västra hamnen i Mariehamn. Fiskevårdsinspektör Stefan Lindqvist säger att det handlar om runt 2.000 – 3.000 fiskar.
– Fiskarna väger runt 300 gram så de är ganska stora.
Fiskare uppmanas att inte fiska med nät de kommande dagarna. (ak)