DELA

Haschlangare får samhällstjänst

Samhällstjänst i stället för femtiofem dagar i fängelset blir straffet för en man i trettiofemårsåldern som langat hasch.
I augusti 2009 köpte han en haschbit på nittio gram som han sedan sålde vidare för sju euro per gram. Senare hämtade han tillbaka trettiotvå gram av haschbiten.
Han hade sedan tidigare flera villkorliga domar och därför ansåg tingsrätten att fängelsestraffet inte kunde vara villkorligt. Däremot såg rätten inga hinder för att döma mannen till samhällstjänst. (pd)