DELA

Harry Jansson leder centerns lagtingsgrupp

LAGTINGET. Centerns lagtingsgrupp har enhälligt utsett Harry Jansson (C) till ny gruppordförande.
Gun Carlson (C) har lett lagtingsgruppen under mandatperiodens tre första arbetsår. Henry Lindström fortsätter som vice gruppordförande. (ns)